top of page

Personal Empowerment

Meer profijt door persoonlijke kracht

 

In hoeverre vertrouwen we op onze eigen kracht en mogelijkheden? Hoe brengen we de essentie van een idee voor het voetlicht? Hoe zetten we onze energie effectiever in? 

Een training Personal Empowerment biedt antwoorden op deze vragen.

 

DOELGROEP

Leidinggevenden, professionals, beleidsmedewerkers, adviseurs, staffunctionarissen en anderen die met eigen ogen door de ogen van anderen naar zichzelf willen kijken en zichzelf willen ontwikkelen in de richting van hun leervragen.

 

RESULTATEN

 • Vergroot inzicht in houding en (onbewuste) gedragspatronen en de effecten daarvan op de omgeving 

 • Vergroot zelfvertrouwen tijdens confrontaties met anderen 

 • Oprechter Ja / Nee zeggen;

 • Assertief optreden effectief omgaan met feedback en kritiek

 • Vergroot bewustzijn op stressfactoren, conflictsituaties en weerstanden 

 • Toename van vitaliteit en daadkracht

 • Vergroot enthousiasme over het eigen potentieel en dat van anderen

 

INHOUD

Aan de hand van persoonlijke thema's en leerbehoeften komen zeker de volgende onderwerpen aan de orde:

 • communicatie en gedragsstijlen: wat bevordert en wat bemoeilijkt onderlinge communicatie?

 • omgaan met aandacht, zichtbaar en hoorbaar zijn

 • de kracht van luisteren en onbevooroordeeld waarnemen

 • de polariteit 'kwetsbaarheid / macht' en de dynamiek in relaties

 • versterkende en verzwakkende energiepatronen

 • bronnen van Kracht, Moed en Vertrouwen

 • uitstraling en enthousiasme, anderen motiveren en inspireren

 

MAATTRAINING

In een training op maat wordt deze training binnen uw organisatie afgestemd op uw specifieke behoeften en bedrijfssituatie. Middels een oriënterend gesprek signaleren wij de opleidingsbehoefte. 

Vervolgens stellen we een op maat gesneden training samen. 

 

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.


Iedereen moet beseffen:

De macht komt met verantwoordelijkheid

Ga naar de mensen

Leef met hen

Leer van hen

Houd van hen

Begin met wat zij kennen

Bouw met wat zij hebben

Maar ben je een goede leider zullen

Wanneer het werk is gedaan

De taak is verwezenlijkt

alle mensen zeggen

WIJ HEBBEN HET ZELF GEDAAN!

bottom of page