WERKWIJZE


Afstemmen

Tijdens het eerste contact wordt meestal snel duidelijk wat (in eerste instantie) het doel van een training is. Tijdens een gesprek proberen we ons in te leven in de situatie. We graven dan dieper uit wat het exacte doel is en waarom dat doel gesteld is. Aan de hand daarvan wordt een offerte gemaakt. Die bevat een samenvatting van de situatie en het trainingsdoel en een voorstel voor een locatie en een programma. Afhankelijk van het type training kan het zinvol zijn om een vervolggesprek te hebben, of een bedrijfsanalyse uit te voeren.

 

Aan de slag

Tijdens de training komen veel van de volgende aspecten aan bod:

• fysieke beweging

• waarborgen van respect en veiligheid

• aanspraak op eigen verantwoordelijkheid

• ontspanning, leuke sfeer, lachen, afwisseling

• inspelen op verschillende leerstijlen van deelnemers

• stimuleren van deelnemers om zelf te experimenteren

• koppeling naar werk- en persoonlijke situatie; verankering

• benutten van individuele vaardigheden en inzichten ten bate van het

groepsproces

 

Een training wordt altijd geheel afgerond, zodat het programma op zichzelf staat en er in principe geen opvolging nodig is. Als vooraf of naderhand blijkt dat er toch behoefte aan is, zijn er verschillende mogelijkheden om vervolg aan de training te geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we na enkele weken een uitgebreide evaluatie doen, dat er een verankeringsbijeenkomst wordt georganiseerd of dat er vormen van internal coaching ingezet worden.

 

Grijp Die Kans! ....