top of page

 

De Kans wil mensen en bedrijven inspireren en aanzetten om in beweging te zijn en iets in mensen wakker maken.

Mensen aansporen om de verantwoordelijkheid te nemen, om ervaringen op te doen en blijvende veranderingen aan te gaan.

Mensen raken en betrokken krijgen bij zichzelf, bij hun omgeving, hun collega's, familie en vrienden. Niet voor eventjes, maar voor het krijgen van duurzame en ecologische resultaten:

  • Je merkt veranderingen die goed voelen.

  • Zo'n mooi moment als je ineens inziet dat je gevonden hebt wat je al lang zocht.

  • Zelf de verantwoordelijkheid voelen en nemen voor je eigen ontwikkeling is dè sleutel tot verandering.

  • Je kiest ervoor om te werken aan ontwikkeling en je zult ontwikkelen. Ondanks dat je niet altijd kunt voorspellen wàt je gaat ontdekken, zal je altijd de juiste antwoorden vinden!

  • Je ontdekt altijd meer mogelijkheden dan je zelf beseft en zelf gevonden antwoorden zijn de beste.

Zo'n mentale, emotionele en spirituele beweging wordt sterk bevorderd door fysieke beweging en ontspanning.

Visie & Doel

bottom of page